تکنولوژی Green Motion

گواهی ثبت اختراع در ایران :

گواهی ثبت اختراع در ترکیه :


گواهی مصرف انرژی کلاس A از موسسه LIFTINSTITUUT :

آسانسور با موتور گيرلس ليپروکا (LiProKa Gearless Lift Motor) با فناوري حرکت سبز مناسب ظرفيتهاي 6 و 8 و 10 و 13 نفره با حداقل مصرف انرژي و بدون استفاده از برق سه فاز، با استفاده از برق تکفاز پديده اي جديد در صنعت آسانسور مي باشد که براي اولين بار ابداع شده است.
فناوري حرکت سبز آسانسور (Green Motion Lift Technologies) حرکتي نوين در عرصه صنعت آسانسور مي باشد. در دنياي مدرن قرن 21، آسانسورها بخش مهمي از زندگي شهر نشيني به حساب مي آيند، تردد در ساختمانهاي بدون آسانسور، ناخوشايند و تقريباً غير ممكن است، به طوريكه هم اكنون در ساختمانهاي كوچك 3 و 4 طبقه نيز از آسانسور استفاده مي شود.
در آغاز هزاره سوم، موضوع بحران انرژي و افزايش روز افزون قيمت حامل هاي انرژي، بحث بهبود راندمان و كاهش مصرف انرژي در لوازم خانگي بسيار ضروري بوده و آسانسور به عنوان يکي از پرمصرف ترين منابع انرژي در ساختمان نيز از اين امر مستثني نمي باشد. فناوري هايي كه تا كنون جهت جلوگيري از اتلاف انرژي در آسانسورها بكار گرفته شده بعنوان يك دستاورد بسيار پر ارزش و گران قيمت مطرح بوده است.
با توجه به تعداد بسيار زياد آسانسور در جهان، پتانسيل بسيار بزرگي براي ذخيره انرژي وجود دارد كه مي توان با مديريت صحيح و پيدا نمودن راه حل هاي مناسب و ارزان قيمت، اين انرژي قابل بازيافت را كه تا كنون در يك فرآيند يك طرفه به وسيله مقاومت هاي خاصي به حرارت تبديل شده و از بين مي رفته را در قالب يك تكنولوژي جديد و مقرون به صرفه به بازار رقابتي عرضه نمود.
به جهت اهميت چاره جويي کاهش مصرف انرژي، مسئولين و نهادهاي زيربط در اين عرصه نيز با اولويت خاص روي "پروژه کاهش مصرف انرژي" توجه زيادي نموده اند. اين نهادها شامل:

"انجمن بهينه سازي مصرف انرژي ايران" (IECS)
"انجمن مديريت سبز ايران"
"رئيس بنياد جهاني انرژي" پروتکل همکاري مشترک در زمينه راهکارهاي صرفه جويي انرژي را امضاء کردند.
آقاي "ولفگانگ نيومن" رئيس بنياد جهاني انرژي معتقد است، "صرفه جويي در مصرف انرژي اولويت آينده بشريت مي باشد" ".
سازمان ملل متحد نيز با توجه ويژه به صرفه جويي انرژي، سال 2012 را سال انرژي پايدار ناميده بود.

با توجه به محدود بودن منابع و اهميت صرفه جويي انرژي، طراحان و دست اندرکاران صنعت ساختمان بعلت پيوند ناگسستني ساختمان با صنعت آسانسور، هميشه به فکر راهکاري هستند که از مصرف انرژي آسانسورها کاسته شود، در اين بين خبر راه انداري سيستمي که، مصرف انرژي را به شدت کاهش داده و آسانسور با برق تکفاز معمولي ساختمان کار مي کند، باعث شگفتي و تعجب همگان شده است. اين سيستم و تکنولوژي جديد، که نمونه آن براي اولين بار در نمايشگاه بين المللي تهران "توسط گروه پارليفت" (Paar Lift Group) رونمايي شده، در "يک آسانسور شش نفره"، فقط معادل مصرف يک سشوار معمولي به انرژي برق نياز دارد، و در صورت قطع برق شبکه سراسري، اين آسانسور قادر است تا 200 استارت بدون نياز به برق شهر ساعتها کار کند و قطع برق شبکه هيچگونه مانعي براي ادامه حرکت آسانسور نخواهد بود. از ديگر نکات جالب "فناوري حرکت سبز آسانسور" امکان برنامه ريزي در زمان اوج مصرف انرژي شبکه برق شهر مي باشد. لذا با توجه باينکه کنتورهاي برق هوشمند جديد، در ساعات اوج مصرف (ساعات پيک) برق مصرفي به صورت تصاعدي محاسبه مي شود، اين آسانسور قادر است در اين ساعات، بدون نياز به برق شبکه با بهره گيري از انرژي ذخيره شده در "پک باطري" بکار خود ادامه داده و پس از ساعات پيک مصرف مجددا" به شبکه برق شهري متصل شود.